Koksnes
skaistumam
un izturībai

Kāpēc koks?

Mūsu misija ir padarīt koksni skaistāku un ilgmūžīgāku – lai tā kalpotu
cilvēkam tik labi un tik ilgi, cik vien iespējams. Koksne ir lielisks
materiāls kas cilvēkiem paticis visos laikos. Aizvien vairāk apzināmies arī
koksnes izmantošanas ekoloģisko pusi – atbildīga, ilgtspējīga mežsaimniecība un koksnes
izmantošana ilgi kalpojošos izstrādājumos nozīmē oglekļa (CO2) daudzuma
samazināšanu atmosfērā. Popularizējot koksnes plašāku izmantošanu mēs palīdzam cīnīties pret globālo sasilšanu. Austrijas, īpaši
Tiroles, gadsimtiem koptās tradīcijas un prasmes koksnes izmantošanā ir tā pieredze, ko vēlamies ienest Latvijā.